Szkolenie pozytywne - nagradzanie w zamian za spełnienie oczekiwań ale również konsekwentne pozostawianie bez nagród tych zachowań, które są nie do zaakceptowania przez właściciela psa i jego otoczenie. W szkoleniu pozytywnym postępujemy w myśl zasady mówiącej, że zachowania opłacalne (nagradzane) są powielane i utrwalane, a zachowania nieopłacalne (ignorowane) zanikają.

Na czym polega pozytywne szkolenie psa ...

Czas szkolenia psa to okres, w którym człowiek i pies poznają wzajemnie swoje zwyczaje, możliwości, oraz reguły obowiązujące w świecie ludzi i w świecie psów, a także metody wpływania na siebie i sposoby porozumiewania się. Szkolenie psa to przygotowanie do zgodnego życia pod jednym dachem.

W trakcie szkolenia kursant dowiaduje się...