Pozytywne szkolenie psa

Szkolenie pozytywne – nagradzanie w zamian za spełnienie oczekiwań ale również konsekwentne pozostawianie bez nagród tych zachowań, które są nie do zaakceptowania przez właściciela psa i jego otoczenie. W szkoleniu pozytywnym postępujemy w myśl zasady mówiącej, że zachowania opłacalne (nagradzane) są powielane i utrwalane, a zachowania nieopłacalne (ignorowane) zanikają.

Na czym polega pozytywne szkolenie psa …

Tresura psa metodą pozytywnych wzmocnień polega na manipulowaniu otoczeniem i konsekwencjami wynikającymi z zachowania psa w sposób pozwalający na wyegzekwowanie i nagradzanie preferowanych zachowań.

W szkoleniu pozytywnym ważna jest „żelazna konsekwencja” a nie „żelazna ręka”. Nie należy mylić szkolenia pozytywnego z tzw. „wychowaniem bezstresowym”. W szkoleniu pozytywnym nie stosujemy kar (korekt), jednak każde niepożądane zachowanie ma swoją konsekwencję w postaci ograniczenia dostępu do tego co motywuje psa do działania w danej chwili. Przyjęcie takiego sposobu myślenia o szkoleniu wyklucza potrzebę stosowania przemocy w relacjach między człowiekiem i psem a co się z tym wiąże znacznie obniża poziom stresu zarówno u przewodnika jak i u zwierzaka. Dzięki takiemu podejściu szkolenie staje się wspaniałą zabawą zarówno dla psa jak i jego opiekuna. Szkoląc psa nie musisz stosować kolczatki, nie musisz też udowadniać swojej wyższości, nie musisz karać i zadawać bólu, nie musisz egzekwować wykonania twoich poleceń za pomocą siły fizycznej. W procesie uczenia psa wykorzystujemy kliker – narzędzie do zaznaczania wybranego zachowania prezentowanego przez psa. Kliker jest odpowiednikiem gwizdka stosowanego w szkoleniu ssaków morskich w oceanariach od połowy ubiegłego wieku. Cel, sposób stosowania klikera oraz jego zalety są prezentowane w trakcie naszego szkolenia.