Akcesoria

Zapoznaj się z akcesoriami, które ułatwią szkolenie psa. Trzeba jednak pamiętać, że zabawki, smakołyki czy inny sprzęt do szkolenia psa nie zastąpią wiedzy o szkoleniu psów i nie wykonają pracy za człowieka.

Do wychowania psa niezbędny jest tylko człowiek, reszta to dodatki.

Marker do szkolenia psa – kliker
Funkcję markera czyli narzędzia do zaznaczania zachowań psa może spełniać dowolny przedmiot generujący bodziec (np. dźwięk), który można uwarunkować czyli sprawić, że przestanie być obojętny dla psa, inaczej mówiąc pojawienie się bodźca będzie zapowiadało coś dobrego. W szkoleniu psów, jako marker zwykle stosuje się kliker (łatwo dostępny, charakterystyczny, łatwy w użyciu i skuteczny).
Nagrody dla psa
W szkoleniu pozytywnym duże znaczenie mają nagrody wydawane w związku z zaznaczeniem markerem wybranego zachowania. Jako nagrody można stosować smakołyki dla psa lub różnego rodzaju zabawki dla zwierząt.
Smycz dla psa
W trakcie tresury psa należy stosować zwykłą smycz dla psa o długości min. 2 metry. W pracy z psem, bardzo przydatnym narzędziem jest też linka do szkolenia psa o długości około 8 metrów.
Obroża dla psa
Pozytywne szkolenie psa, przede wszystkim opiera się na budowaniu pozytywnych relacji między człowiekiem i psem, z tego powodu należy unikać stosowania przemocy oraz siły fizycznej np. w postaci szarpania kolczatką lub obrożą zaciskową w celu wywołania określonego zachowania psa. W trakcie szkolenia psa stosujemy zwykłe obroże dla psów oraz w zależności od potrzeb obrożę uzdową tzw. kantar dla psa.


W trakcie szkolenia psa można wykluczyć stosowanie siły fizycznej w celu wyegzekwowania pożądanego zachowania. Warto skupić się na UCZENIU pożądanego zachowania w określonej sytuacji a nie na korygowaniu zachowań przez stosowanie siły fizycznej, kolczatki lub obroży zaciskowej.